Υποβολή της φόρμας...

Ο διακομιστής αντιμετώπισε κάποιο σφάλμα.

Το μήνυμά σας εστάλη. Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Gea Trans 2010 PLTD

3, Krushevo str.

Blagoevgrad, Bulgaria

 

τηλ.  2610 453415, 2610 453815, 2610 439 982

fax:  2610 453215

κιν.  6972 995 254