Η εταιρεία "GEA TRANS 2010" ιδρύθηκε το 2010 από τον Αρμενάκη Γεώργιο και αποτελεί συνέχεια των δραστηριοτήτων της εταιρείας διεθνών οδικών μεταφορών "Ραυτόπουλος Α." με βασικό αντικείμενο τις εξαγωγές και εισαγωγές από Ελλάδα προς Ιταλία και Βουλγαρία, καθώς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες κατόπιν συνεννόησης.

Οι μεταφορές πραγματοποιούνται με ιδιόκτητα φορτηγά και ψυγεία αλλά και σε συνεργασία με το συνεχώς επεκτεινόμενο δίκτυο των ανταποκριτών μας, καταφέρνοντας έτσι να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας με ταχύτητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα στην διαχείριση των φορτίων τους.

Μέσα από την επιτυχία των πελατών και των συνεργατών μας στοχεύουμε στη δική μας συνεχή ανάπτυξη και επέκταση, που θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε μια επιτυχημένη πορεία πολλών ετών.